Loading...

Fundusze zewnętrzne

2011-03-28

W maju 2011 roku rozpocznie się II edycja szkoleń z zakresu promocji nauki, których organizatorem jest Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwe

2011-03-16

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS w Lublinie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

2011-01-28

Kwestionariusz na temat uczestnictwa w 7. Programie Ramowym UE oraz zaleceń dotyczących przyszłego Programu Ramowego.

2011-01-17

Celem programu pod nazwą "Mobilność Plus" jest umożliwienie naukowcom, spełniającym kryteria określone w konkursie, udziału w badaniach naukowych

2010-12-01

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia i warsztaty w podanych niżej terminach:

2010-11-29

Regionalny Punkt Kontaktowy i Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej zapraszają na konferencję, poświęconą zagadnieniom udziału naukowc&oa

2010-11-29

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na dzień informacyjny pt: "Granty Europejskiej Rady ds.

2010-11-25

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty komputerowe pt: "Internetowe źró

2010-11-25

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach projektu „Menadżer projektów badawczych&rdqu

2010-11-24

Departament Wdrożeń i Innowacji jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że w dniu 24 listopada 2010 r. zo

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska