Loading...

Informacje dla studentów

2010-05-12

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w programie LLP/Erasmus studenci Wydziału BiNoZ, mają możliwość odbycia części swoich studiów w niżej wymien

2010-03-24

Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi ustaliła, że średnia ocen uzyskana za rok akademicki 2009/2010, uprawniająca do otrzymania stypendium za wyniki

2010-03-04

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w programie LLP/Erasmus studenci Wydziału BiNoZ, mają możliwość odbycia części swoich studiów w niżej wymienio

2010-03-01

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zaprasza do współpracy w grupach tanecznych, muzycznych i wokalnych.

2010-02-03

Na podstawie: USTAWY z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) DZIAŁ IV. Studia i studenci, Rozdział 1.

2009-12-16

Uwaga Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale BiNoZ!

2009-11-13
  1. Nagrodę przyznaje się corocznie, najlepszym absolwentom Wydziału BiNoZ za wybitne wyniki w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną na studiach.
2009-09-24

Uprzejmie informuję, że uroczyste ślubowanie oraz wręczenie indeksów studentom I roku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się w dniu

2009-07-02

wymagania stawiane pracom magisterskim i licencjackim wykonywanym na Wydziale BiNoZ

2009-06-02

uzupełnienia do Regulaminu Studiów pozostające w gestii Rady Wydziału

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska