Loading...

Informacje dla studentów

2009-05-22

Na podstawie: USTAWY z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) DZIAŁ IV. Studia i studenci, Rozdział 1. Organizacja studiów art. 166.1 ust. 2. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r., § 13.1. i § 13.2. w sprawie Standardów Kształcenia…, jak również Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r., § 1 ust. 5 w sprawie zapewnienia studentom odbycia praktyk przewidzianych w standardach kształcenia oraz Zarządzenia nr 16/2009 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 marca 2009 r., § 1. w sprawie studenckich praktyk zawodowych, ćwiczeń terenowych i plenerów uchwalamy, co następuje:

2009-04-08

dla najlepszych polskich absolwentów wyższych uczelni w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska.

2009-03-20

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w programie Uczenie się przez całe życie/Erasmus studenci Wydziału BiNoZ, kier. Geografia, Biotechnologia, Turystyka i Rekreacja mają możliwość odbycia części swoich studiów w niżej wymienionych uczelniach UE:

2009-03-18

Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2009 r., podjęła jednomyślnie uchwałę w sprawie wykazu przedmiotów, z których od roku akad. 2008/09 oceny wliczane są do średniej ocen za okres studiów:

2009-02-20

dotycząca Ustanowienia Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla najlepszych absolwentów Wydziału BiNoZ

W związku z przyjętym jednogłośnie w dn. 22 grudnia 2004 roku przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi wnioskiem Instytutu Biologii o ustanowienie corocznej Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla najlepszych absolwentów naszego Wydziału (uzasadnienie w załączeniu), Rada Wydziału BiNoZ postanawia:

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska