Loading...

Uchwała nr 1/2009 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, z dnia 18 marca 2009 r.

Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2009 r., podjęła jednomyślnie uchwałę w sprawie wykazu przedmiotów, z których od roku akad. 2008/09 oceny wliczane są do średniej ocen za okres studiów:

 • na kierunku geografia, turystyka i rekreacja na studiach I i II stopnia oraz ochrona środowiska na studiach II stopnia do średniej ocen wliczane są oceny z przedmiotów kończących się egzaminem, z wyjątkiem języka angielskiego;
 • na kierunku biologia - wszystkich specjalności I i II stopnia do średniej ocen wliczane są oceny z przedmiotów kończących się egzaminem, (z wyjątkiem języka angielskiego), oraz innych n/w przedmiotów:
  1. Anatomia funkcjonalna człowieka
  2. Anatomia porównawcza bezkręgowców i kręgowców
  3. Astronomiczne podstawy geografii
  4. Biologia ewolucyjna
  5. Biologia wybranych grup roślin i zwierząt
  6. Geograficzne systemy informacji (GIS)
  7. Inżynieria genetyczna
  8. Ochrona środowiska z ćwiczeniami terenowymi
  9. Protozoologia
  10. Struktura a funkcja komórki
  11. Wybrane techniki laboratoryjne
 • na kierunku biotechnologia I i II stopnia do średniej ocen wliczane są oceny z przedmiotów kończących się egzaminem, (z wyjątkiem języka angielskiego), oraz innych n/w przedmiotów:
  1. Anatomia funkcjonalna człowieka
  2. Chemia fizyczna
  3. Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
  4. Ochrona środowiska z ćwiczeniami terenowymi
    

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska