Loading...

Uchwała nr 2/2009 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie upoważniania młodszych pracowników nauki do sprawowania opieki nad pracami magisterskimi na Wydziale BiNoZ

Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2009 r., jednomyślnie postanowiła, że zgoda na upoważnienie adiunktów do promotorstwa prac magisterskich będzie udzielana jedynie w uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Instytutu.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska