Loading...

Uchwała nr 3/2009 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, z dnia 18 marca 2009 r.

Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2009 r., jednomyślnie zatwierdziła plan niestacjonarnych studiów II stopnia dla kierunku geografia, obowiązujący od roku akademickiego 2009/2010.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska