Loading...

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - Fundusz Stypendialny

Z początkiem stycznia 2010 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego.

Fundusz Stypendialny realizowany jest w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich oraz obszaru tematycznego Badania i rozwój Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw naukowych, które:

  • rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych (kapitał ludzki);
  • będą wspierać postęp naukowy i innowacyjność (perspektywy naukowe);
  • doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi (tworzenie sieci kontaktów).

Za wdrażanie Funduszu w Polsce odpowiada instytucja szwajcarska: CRUS - Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich.

W ramach Funduszu Stypendialnego można uzyskać dofinansowanie dla następujących projektów:

  • wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (ze stopniem doktora) z Polski, w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii. Stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy. Wysokość 6-miesięcznego stypendium wynosi 25 000 CHF w pierwszym roku oraz 27 500 CHF w drugim roku w przypadku doktorantów, oraz 40 000 CHF w przypadku młodszych pracowników naukowych. Dodatkowo, według ustalonego limitu, przysługuje m.in. zwrot kosztów podróży. Ponadto stypendysta może uczestniczyć w uniwersyteckim kursie VKHS we Fryburgu, przygotowującym do studiów w Szwajcarii (Kurs VKHS jest nieobowiązkowy).
  • wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5-dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce, na które można otrzymać dofinansowanie w wysokości 2500 CHF. Środki są skierowane do wszystkich dyscyplin akademickich.

Nabór zostanie zamknięty 1 kwietnia 2010 r.

Wnioski aplikacyjne są dostepne na http://www.sciex.ch w zakładce "Application".

Więcej informacji na stronie:

http://www.programszwajcarski.gov.pl

Informacji na temat naboru udzielają przedstawiciele następujących instytucji:

Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego w Polsce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Telefon: 22 46 31 471
Fax: 22 46 31 028
E-mail: sciex [at] frse [dot] org [dot] pl
http://www.sciex.pl

Instytucja Pośrednicząca - CRUS Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich) International Relations of CRUS
Postbox 607
CH - 3000 Bern 9
Telefon: ++41 31 306 60 58
Fax ++41 31 306 60 50
E-mail: sciex [at] crus [dot] ch
http://www.sciex.ch
 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska