Loading...

Konkursy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2010

Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM - Wsparcie finansowe dla wyjątkowych inicjatyw o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/inne_inicjatywy/program_exterius_poza_szlakiem

 

Program FOCUS - Subsydia na tworzenie zespołów naukowych
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_focus

 

Program FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK - Pomoc bibliotekom i archiwom w aplikowaniu i uzyskiwaniu dotacji pochodzących z funduszy pomocowych
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/inne_inicjatywy/program_fundusze_dla_bibliotek

 

Program IDEE DLA POLSKI - Stypendia dla laureatów ERC Starting Grant
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_idee_dla_polski

 

Program KOLUMB - Stypendia na zagraniczne staże podoktorskie
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kolumb

 

Program KOLUMB - Granty wspomagające dla laureatów programu KOLUMB
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kolumb_granty_wspomagajace

 

Program MONOGRAFIE - Wydanie prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wydawnictwa_i_konferencje/program_monografie

 

Program MPD - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie - wsparcie jednostek współpracujących z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_mpd

 

Program TEAM - Wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_team

 

Program WELCOME - Wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_welcome

 

Stypendia konferencyjne - Dofinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/stypendia_konferencyjne

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska