Loading...

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Do dnia 31 marca 2010 r. trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Typy działań objęte finansowaniem:

  • Mobilność Studentów i Pracowników Szkół Wyższych,
  • Kursy Językowe,
  • Stypendia Indywidualne.

W ramach działania nr 3 (Stypendia Indywidualne) istnieje możliwość dofinansowania projektów mających na celu między innymi wyjazdy doktorantów i młodych naukowców (do 40 roku życia) w celu przeprowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych krajów – darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz wymogów formalnych znajdują się na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego: http://www.fss.org.pl/pl/IV_nabor

Kontakt

Justyna Szady-Nazarewicz; Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie
http://www.rpklublin.pl

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
tel. (81) 744 50 61 w. 118
jszady [at] ipan [dot] lublin [dot] pl

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska