Loading...

Programy Badawcze Unii Europejskiej - szkolenie

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza na
szkolenie pt.: "Jak efektywnie korzystać z bazy CORDIS".

Celem spotkania jest praktyczne przybliżenie zasad funkcjonowania oraz możliwości oferowanych przez Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju - CORDIS.

Spotkanie odbędzie się dnia 24 lutego 2010 r. (środa), w budynku "Dużej Chemii" UMCS, sala B, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, w godzinach 10:15 - 12:00.

Program spotkania:

 1. Wprowadzenie
  • Czym jest CORDIS; jak tam trafić; prezentacja zakresu, rodzaju informacji i danych dostępnych w bazie CORDIS.
  • Prezentacja zasobów polskiej wersji serwisu.
 2. Prezentacja zasobów internetowych CORDIS oraz efektywnego ich wykorzystania:
  • Informacje o 7. Programie Ramowym w bazie CORDIS.
  • CORDIS jako źródło wiedzy o konkursach i dokumentach konkursowych.
  • Wsparcie wnioskodawców (rejestracja w CORDIS - newslettery, Portalu uczestnika i EPSS).
  • Tworzenie profilu w serwisie CORDIS PARTNERS oraz poszukiwanie ofert współpracy.
  • Informacje o projektach współfinansowanych przez KE.
  • Wyszukiwanie dokumentów prawnych (kontrakty, umowy, prawa własności intelektualnej) w serwisie CORDIS.
  • Informacje o osiągnięciach projektów badawczych i rozwojowych realizowanych ze środków UE.
  • Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej - sposoby zgłaszania kandydatur na ekspertów oceniających wnioski.
 3. CORDIS a inne tego typu serwisy (ERC, EURAXESS, CIP, EEN, IPR-Helpdesk, Finance-Helpdesk, KPK).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia na udział w spotkaniu (e-mail, telefonicznie) przyjmujemy do dnia 23 lutego 2010 r.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udziela:
Justyna Szady-Nazarewicz, e-mail: jszady [at] ipan [dot] lublin [dot] pl
Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz [at] ipan [dot] lublin [dot] pl; tel.: 081 744 50 61 w. 118.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska