Loading...

Uchwała Nr 1/2010 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, z dnia 24 lutego 2010 r.

dotyczy zaliczenia 20 godzin dydaktycznych rocznie z tytułu sprawowania opieki nad studenckimi kołami naukowymi

Stosownie do § 8 ust. 1 uchwały XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. Rada Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi UMCS, na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2010 r., podjęła jednomyślnie uchwałę, że do wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich zalicza się 20 godzin dydaktycznych rocznie z tytułu sprawowania opieki nad działającymi – zarejestrowanymi na Wydziale studenckimi kołami naukowymi.

Uchwała dotyczy tych opiekunów kół naukowych, u których nie występują godziny ponadwymiarowe.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska