Loading...

7 Program Ramowy UE - zaproszenie do składania wniosków

20 lipca 2010 roku Komisja Europejska opublikowała 51 zaproszeń do składania wniosków (calls for proposals) w ramach 7 Programu Ramowego.

Program Szczegółowy WSPÓŁPRACA (COOPERATION):

 • Zdrowie;
 • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia;
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne;
 • Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne;
 • Energia;
 • Środowisko (w tym zmiany klimatyczne);
 • Transport (w tym aeronautyka);
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne;
 • Przestrzeń kosmiczna;
 • Bezpieczeństwo.

Program Szczegółowy POMYSŁY (IDEAS):

 • Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla początkujących naukowców (ERC Starting Independent Researcher Grant).

Program Szczegółowy LUDZIE (PEOPLE):

 • Kształcenie początkowe naukowców (Marie Curie Initial Training Networks – ITN);
 • Ścieżki rozwoju współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim (Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways – IAPP).

Program Szczegółowy MOŻLIWOŚCI (CAPACITIES):

 • Infrastruktura naukowo-badawcza;
 • Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Regiony wiedzy;
 • Potencjał naukowo-badawczy;
 • Nauka w społeczeństwie;
 • Działania w zakresie współpracy międzynarodowej.

Aby zapoznać się z tematami i wymogami konkursów (Work Programme - Program Pracy, Guide for Applicants - Przewodnik dla wnioskodawców, Call Fiche - Ogłoszenie o konkursie) w ramach ww. obszarów 7 Programu Ramowego, należy wejść na stronę internetową serwisu CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html , a następnie wybrać opcję „Find a call” - http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm.

W załączeniu: zaproszenie do składania wniosków w ramach programów prac na lata 2010 i 2011 siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ZałącznikWielkość
Zaproszenia do składania wniosków w ramach 7 PR na lata 2010 i 2011.pdf628.6 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska