Loading...

Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia

Organizator: Wydział Biologii i Biotechnologii
adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
telefon: 081 537 52 16
faks: 081 537 54 14
e-mail: biolbiot [at] umcs [dot] lublin [dot] pl
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1175

Kierownik Studiów podyplomowych: dr Elwira Samonek-Miciuk

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów:

 • Przeznaczone - dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów wyższych na kierunkach przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze.
 • Uzyskane kwalifikacje – celem studiów jest nabycie uprawnień do nauczania przedmiotu przyroda w klasach IV-VI szkoły podstawowej zgodnie z założeniami systemu oświaty.
 • Warunki ukończenia studiów: na podstawie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu

Program studiów: obejmuje 375 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe, praktyczne przygotowanie zawodowe). W planie szkolenia występują następujące przedmioty:

 • Organizmy w środowisku
 • Człowiek i środowisko regionu, Polski, Ziemi
 • Podstawy biologii człowieka
 • Zjawiska fizyczne w przyrodzie
 • Chemia w życiu codziennym
 • Edukacja środowiskowa i zdrowotna
 • Biogeoróżnorodność w przyrodzie
 • Dydaktyka przyrody
 • Praktyka zawodowa

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 20 września 2014 r. w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii

Zasady przyjęć: złożenie kompletu dokumentów

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2014 r.

Opłata za semestr: 1300 zł

Numer konta bankowego: 39 1030 1999 2411 6070 0013 9301

Informacji udziela:

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
telefon: 081 537 52 15
faks: 081 537 54 14
e-mail: biolbiot [at] umcs [dot] lublin [dot] pl
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1175

W załączeniu semestralny rozkład zajęć

ZałącznikWielkość
podanie-podyplomowe.doc39 KB
st_pdpl_przyr_2013-14 sem III.pdf194.38 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska