Loading...

Aneks do uchwał wewnętrznych Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS nr 1/2009 z 21 stycznia 2009 r. i nr 2/2009 z 18 lutego 2009 r.

W związku ze zmianą punktacji czasopism w wykazie MNiSW, ulegają zmianie ustalone w w/w uchwałach punkty wymagane w procedurach ubiegania się o stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora oraz o stanowisko adiunkta, profesora nadzwyczajnego UMCS i profesora zwyczajnego.
Liczba punktów za publikacje w czasopismach wzrosła o 30%. Bez zmian pozostała punktacja za monografie i rozdziały w monografiach. Po uwzględnieniu tych zmian, wskaźnik wzrostu wynosi średnio 1,25. Dla zachowania 50% udziału punktów za publikacje w sumarycznej ocenie, należy liczbę punktów za inne formy aktywności naukowej, działalność dydaktyczną i organizacyjną, pomnożyć również przez ten sam wskaźnik (1,25). Wówczas liczba punktów, wymagana do ubiegania się o w/w stopień, tytuł lub stanowiska wynosi:

  • stopień dr habilitowanego – 380
  • tytuł profesora – 450
  • stanowisko adiunkta – 90
  • stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS – 240
  • stanowisko profesora zwyczajnego – 380

Uchwała wchodzi w życie w dniu 27 października 2010r.

 

Dziekan

prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska