Loading...

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - informacja o konkursach

Departament Wdrożeń i Innowacji jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że w dniu 24 listopada 2010 r. zostały ogłoszone konkursy zamknięte:

nr 1/POKL/4.2/2010 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Priorytet IV PO KL Podniesienie świadomości pracowników B+R w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki oraz w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla transferu technologii.
(Nabór wniosków będzie trwał do dnia 30 grudnia 2010 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 30 000 000 PLN.
Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci/artykul/informacja-o-konkursie-nr-1pokl422010-w-ramach-dzialania-42/

 

nr 2/POKL/4.2/2010 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Priorytet IV PO KL Podniesienie umiejętności pracowników B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych. (Nabór wniosków będzie trwał do dnia 30 grudnia 2010 r.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 30 000 000 PLN.
Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci/artykul/informacja-o-konkursie-nr-2pokl422010-w-ramach-dzialania-42/

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska