Loading...

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Menadżer projektów badawczych”

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach projektu „Menadżer projektów badawczych”.

Założenia Projektu są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia nowoczesna gospodarka, gdzie powiązania sektora badań i rozwoju ze światem biznesu są coraz istotniejsze. Stałe podnoszenie kompetencji sektora B+R i stwarzanie warunków sprzyjających wzmocnieniu współpracy sfery naukowo-badawczej z przedsiębiorstwami owocuje wprowadzaniem innowacji w dziedzinie technologii, usług i nowych produktów. Budowanie relacji pomiędzy biznesem i nauką w dużym stopniu zależy od poziomu przygotowania obydwu stron. W związku z tym chcielibyśmy zaproponować Państwu udział w cyklu bezpłatnych szkoleń poświęconych podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności pracowników oraz pracowniczek naukowych sektora B+R w zakresie komercjalizacji badań naukowych oraz współpracy z biznesem.

W programie warsztaty prowadzone przez doświadczonych specjalistów:

  • Kompetencje menadżerskie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi - szkolenie wyjazdowe w ośrodku szkoleniowym k/Warszawy, 16 godzin (I 2011)
  • Nowoczesne zarządzanie projektami badawczymi według metodyki „Prince2" - prowadzone przez doświadczoną akredytowaną firmę szkoleniową, możliwość uzyskania certyfikatu „Prince2 Foundation", 24 godziny (II 2011)
  • Finanse dla innowacji - źródła finansowania projektów badawczych w ramach m.in. 7 Programu Ramowego UE, programów rządowych tj. Kreator Innowacyjności, 12 godzin (III 2011)
  • Nauka dla biznesu oraz Współpraca z biznesem - ABC własności intelektualnej, konstruowanie umowy współpracy nauka - biznes, 12 godzin (IV 2011)

Dla osób spoza Warszawy Organizatorzy zapewniają nocleg.

Więcej informacji
http://www.naukaibiznes.vizja.pl/pl/o-projekcie

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska