Loading...

Bezpłatne warsztaty komputerowe pt: "Internetowe źródła informacji o 7 Programie Ramowym, czyli gdzie znaleźć i jak efektywnie skorzystać z baz danych KE"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty komputerowe pt: "Internetowe źródła informacji o 7 Programie Ramowym, czyli gdzie znaleźć i jak efektywnie skorzystać z baz danych KE"

Celem spotkania jest przekazanie praktycznych umiejętności korzystania z zaawansowanych technik oferowanych przez bazy danych KE. Uczestnicy zostaną zapoznani z ofertami współpracy z JRC czyli Centrami Badawczymi KE oraz zasobami portalu EURAXESS dla mobilnych naukowców. Zaprezentujemy Państwu, jak korzystać z serwisu CORDIS będącego podstawowym źródłem informacji o konkursach i priorytetach badawczych 7 PR. Wskażemy też jak zostać ekspertem oceniającym wnioski 7 Programu Ramowego. Ponadto zapoznamy Państwa z bazą "EUROSTAT" czyli danymi statystycznymi UE oraz "EU BOOKSHOP" czyli oficjalnym wydawnictwem UE.

Spotkanie odbędzie się dnia 7 grudnia 2010 r. (wtorek), w Auli Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godzinach 10:00 - 13:00.

Dla osób posiadających komputery przenośne zapewniamy dostęp do bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi), a więc będzie możliwość samodzielnego podążania za pokazem wyświetlanym dla wszystkich uczestników na dużych ekranach.

Program spotkania:

  • Od godz. 09:30 będzie można zalogować się do sieci bezprzewodowej.
  • 10: 00-10:15 Wstęp i powitanie uczestników, portal "europa.eu" - dr inż. Andrzej Stępniewski, Koordynator PRK Lublin.
  • 10:15-10:45 Wspólnotowe Centrum Badawcze KE - struktura JRC, formy współpracy (stypendia, staże, zaawansowane szkolenia i warsztaty), poruszanie się po stronach instytutów JRC, wyszukiwanie aktualnych konkursów i ważnych informacji dla osób zainteresowanych aplikowaniem do JRC - Justyna Szady-Nazarewicz, RPK.
  • 10:45-11:20 EURAXESS: "Jobs" - przeszukiwanie ofert pracy dla naukowców w projektach; rejestracja i zamieszczanie CV; stypendia i granty jako dodatkowe źródło wiedzy; "Services" - sieć Centrów Informacji dla Mobilnych Naukowców; "Rights" - Karta i Kodeks jako podstawowe mechanizmy realizacji projektów i transparentności procesu rekrutacji naukowców; "Links" - serwis dla europejskich naukowców przebywających za granicą - Justyna Szady-Nazarewicz, RPK.
  • 11:20-11:30 EU Bookshop - dostęp do urzędowych publikacji UE, możliwość pobrania elektronicznych wersji dokumentów i zamawianie wersji papierowych - Justyna Szady-Nazarewicz, RPK.
  • 11:30-11:45 Przerwa.
  • 11:45-12:45 Jak wykorzystać możliwości bazy CORDIS by zdobyć grant 7 Programu Ramowego ? - ogłoszenia konkursów, poszukiwanie partnerów, newslettery KE, publikacje Dyrekcji Badań Naukowych KE, portal realizatorów projektów, rejestracja ekspertów oceniających wnioski - Michał Marszałowicz, RPK.
  • 12:45-13:00 Przeglądanie danych statystycznych bazy Eurostat - klasyfikacje, profile krajowe, publikacje Eurostatu, statystyki branżowe, dane dot. badań naukowych - Michał Marszałowicz, RPK.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc bardzo prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie www.rpklublin.pl w zakładce "szkolenia".

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 grudnia 2010 r., decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udziela:

  • Justyna Szady-Nazarewicz, e-mail: jszady [at] ipan [dot] lublin [dot] pl , tel.: 81 744 50 61 w. 118
  • Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz [at] ipan [dot] lublin [dot] pl , tel.: 81 744 50 61 w.118.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska