Loading...

Uchwała wewnętrzna nr 1/2008 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

w sprawie antyplagiatowej kontroli prac dyplomowych

W nawiązaniu do zarządzenia Rektora UMCS nr 26/2008 z 23 czerwca 2008 r. postanawia się:

Odstąpić od pełnej kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych ze względu na niskie ryzyko zagrożenia możliwością popełniania plagiatu na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale BiNoZ. Specyfika kierunków przyrodniczych wymaga od studentów samodzielnego, indywidualnego gromadzenia danych z badań terenowych albo badań laboratoryjnych.

  1. Przeprowadzać na Wydziale kontrolę wybranych losowo 5% prac dyplomowych obronionych do końca danego roku akademickiego.
  2. Czynności związane z kontrolą, o której mowa w ust. 2, tj. losowe wskazanie prac dyplomowych z listy sporządzonej dla danego kierunku, przeprowadza dziekan wydziału.
  3. Kontrolę prac dyplomowych przeprowadzają promotorzy prac, według załączonej instrukcji i składają w dziekanacie wydziału zaopiniowany przez nich raport podobieństwa.
  4. Raporty są gromadzone w dedykowanym segregatorze raportów podobieństw.
  5. W razie opinii wskazującej na możliwość popełnienia plagiatu przez autora pracy dyplomowej, całą dokumentację przekazuje się do rektora w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie przywłaszczenia sobie autorstwa lub wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu.
  6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 22 grudnia 2008 r.

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska