Loading...

Dzień informacyjny w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE w Lublinie

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na dzień informacyjny pt: "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, finansowanie dostępu do europejskich infrastruktur badawczych oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej".

Celem spotkania jest przekazanie praktycznych informacji dotyczących zasad aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w ramach programu "Pomysły" (IDEAS), uzyskania funduszy na korzystanie z europejskich infrastruktur badawczych oraz współpracy z instytutami Wspólnotowego Centrum Badawczego KE.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) finansuje pionierskie badania we wszystkich dziedzinach nauki charakteryzujące się najwyższą innowacyjnością i otwierające nowe horyzonty poznawcze.

Wspólnotowe Centrum Badawcze KE (Joint Research Centre) tworzy siedem instytutów badawczych na terenie Europy, które umożliwiają naukowcom prowadzenie badań w kluczowych dla Europy dziedzinach. Dodatkowo instytuty JRC utrzymują szerokie kontakty z organizacjami badawczymi, uniwersytetami i przedsiębiorstwami z krajów członkowskich UE w ramach wspólnych umów, projektów i sieci badawczych.

Podczas spotkania zaprezentowane będą również możliwości sfinansowania przez KE dostępu do unikalnej aparatury najlepszych laboratoriów badawczych funkcjonujących w Europie w tym z zasobów bibliotek i baz danych oraz ośrodków obliczeniowych.

Prelegentem spotkania będzie dr Wiesław Studencki, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie i reprezentant Polski w komitetach programowych 7 PR.

Spotkanie odbędzie się dnia 14 grudnia 2010 r. (wtorek), w Auli Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godzinach 10:30 - 13:00.

Program spotkania:

  • 10: 00-10:15 Wstęp i powitanie uczestników, oferta Regionalnego Punktu Kontaktowego - dr inż. Andrzej Stępniewski, Koordynator PRK Lublin
  • 10:15-10:45 Program IDEAS - ogólne informacje o programie, rodzaje grantów, konkursy, podsumowanie dotychczasowych wyników- dr Wiesław Studencki
  • 10:45-11:15 Program IDEAS - ABC przygotowania wniosku o grant ERC, uwagi eksperta - dr Wiesław Studencki
  • 11:15-11:30 Przerwa
  • 11:30-12:00 Infrastruktury badawcze - możliwości uzyskania dofinansowania na wyjazd do specjalistycznego laboratorium badawczego, uzyskania dostępu do baz danych, archiwów, bibliotek, czy ośrodków obliczeniowych - dr Wiesław Studencki
  • 12:00-12:30 Wspólnotowe Centrum Badawcze - możliwości współpracy z instytutami badawczymi JRC, oferty pracy dla młodych naukowców - dr Wiesław Studencki
  • 12:30-13:00 Dyskusja i możliwość indywidualnych konsultacji z gościem z Warszawy i pracownikami RPK Lublin

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc bardzo prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie www.rpklublin.pl w zakładce "szkolenia".

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 grudnia 2010 r., decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udziela:

  • p. Justyna Szady-Nazarewicz, e-mail: jszady [at] ipan [dot] lublin [dot] pl , tel.: 81 744 50 61 w. 118
  • p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz [at] ipan [dot] lublin [dot] pl , tel.: 81 744 50 61 w.118.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska