Loading...

Ogłoszenie konkursu w ramach I edycji programu "Mobilność Plus"

Celem programu pod nazwą "Mobilność Plus" jest umożliwienie naukowcom, spełniającym kryteria określone w konkursie, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program ma pomóc uczestnikom w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju.

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu za granicą, w miejscowości, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się ten zagraniczny ośrodek.

Nabór wniosków jest otwarty do dnia 28 lutego 2011 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/mobilnosc-plus

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska