Loading...

Uchwała wewnętrzna nr 1/2007 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 kwietnia 2007 r.

w sprawie podziału środków finansowych na badania statutowe i własne

W związku z nową kategoryzacją jednostek naukowych przeprowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) za lata 2001-2004 i uzyskaniem II kategorii przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMC, ustala się następujace zasady podziału środków na badania statutowe i własne dla jednostek Wydziału.

  1. Środki finansowe przyznane Wydziałowi przez MNiSzW (po wyłączeniu rezerwy Dziekana) dzielone są wg procentowego udziału punktów uzyskanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału, zgodnie z kartą oceny jednostki naukowej, w stosunku do sumy tych punktów uzyskanych przez cały Wydział.
  2. Procentowy udział poszczególnych jednostek został wyliczony na podstawie wewnętrznej kategoryzacji jednostek Wydziału (dokonanej, uzgodnionej i zweryfikowanej przez komisje powołane ds. kategoryzacji i kolegium dziekańskie) i jest on następujący:
  • Instytut Biologii                                – 2567 pkt = 37,60%
  • Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii  – 1806 pkt = 26,45%
  • Zakład Biochemii                              – 787 pkt = 11,53%
  • Instytut Nauk o Ziemi                        – 1667 pkt = 24,42%
  1. Zasady podziału środków na badania statutowe i własne w obrębie poszczególnych jednostek Wydziału ustalane są przez Rady Naukowe tych jednostek.
  2. Uchwała niniejsza obowiązywać będzie na Wydziale BiNoZ do nowej kategoryzacji Wydziału.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Radę Wydziału.

Dziekan
prof. dr hab. Ryszard Dębicki

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska