Loading...

Nauczanie biologii w szkołach ponadpodstawowych

Organizator: Wydział Biologii i Biotechnologii
adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
telefon: 081 537 52 16
faks: 081 537 54 14
e-mail: biolbiot [at] umcs [dot] lublin [dot] pl
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=151

Kierownik Studiów podyplomowych: dr Maria Pedryc-Wrona

Czas trwania: 3 semestry

Opis Studiów:

 • Studia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu (biologia) w szkołach ponadpodstawowych (gimnazjum, liceum ogólnokształcące i liceum profilowane).
 • Warunkiem ukończenia Studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem Studiów przedmiotów i obecność na zajęciach.

Program studiów: obejmuje 441 godzin z następujących przedmiotów:

 • Biologia komórki
 • Mikrobiologia z genetyką
 • Biochemia z biotechnologią
 • Botanika z anatomią roślin
 • Zoologia z hydrobiologią
 • Fizjologia roślin
 • Fizjologia zwierząt
 • Elementy anatomii i fizjologii człowieka
 • Ekologia
 • Ochrona środowiska
 • Ewolucja świata organicznego
 • Dydaktyka biologii
 • Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne
 • Multimedia w edukacji szkolnej
 • Zajęcia terenowe
 • Praktyki pedagogiczne

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:  do 20 września 2014 r. w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii,
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Zasady przyjęć - decyzja Komisji Kwalifikacyjnej na podstawie złożonych dokumentów:
http://www.umcs.lublin.pl/ofertaedukacyjna

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2014 r.

Opłata:

 • I semestr: 1400 zł
 • II semestr: 1400 zł
 • III semestr: 1300 zł

Numer konta bankowego: 46 1030 1999 2411 6270 0013 8301

Informacji udziela:

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
telefon: 081 537 52 16
faks: 081 537 54 14
e-mail: biolbiot [at] umcs [dot] lublin [dot] pl
Dr Maria Pedryc-Wrona
Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej, Instytut Biologii i Biochemii UMCS
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel.: (81) 537 50 65

W załączeniu semestralne rozkłady zajęć w roku akad. 2013/14

ZałącznikWielkość
podanie-podyplomowe.doc39 KB
st_pdpl_biol_2013-14_sem_III.pdf198.49 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska