Loading...

Szkolenia z zakresu promocji nauki

W maju 2011 roku rozpocznie się II edycja szkoleń z zakresu promocji nauki, których organizatorem jest Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), działające na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Cykl bezpłatnych warsztatów kierowany jest do naukowców, którzy są zainteresowani promowaniem wiedzy oraz popularyzowaniem własnych badań i odkryć naukowych, które mogą zostać skomercjalizowane lub stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń do podjęcia pracy naukowej.

Głównym celem inicjatywy „Szkoła Promocji Nauki” jest rozwijanie wśród naukowców, którzy chcą angażować się w promocję nauki, czterech kluczowych kompetencji:

  • przygotowania ciekawej i skutecznej autoprezentacji,
  • opracowania atrakcyjnych i czytelnych materiałów poligraficznych,
  • wykorzystania nowych narzędzi internetowych do promocji swoich osiągnięć i własnej jednostki naukowej,
  • kontaktu z mediami i zainteresowania dziennikarzy tematyką swoich badań.

Warsztaty składają się z cyklu czterech czterogodzinnych zajęć, które prowadzone będą przez czterech ekspertów, zajmujących się na co dzień promocją, a także posiadających duże doświadczenie szkoleniowe. Zamierzeniem organizatorów zajęć jest zachęcenie naukowców do aktywnego promowania własnej pracy naukowej oraz wpływania na społeczny wizerunek polskiej nauki.

Inicjatywa „Szkoła Promocji Nauki” jest częścią projektu „Nowum, czyli Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing”, realizowanego przez Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rejestracja na warsztaty „Szkoła Promocji Nauki” rozpocznie się w kwietniu. Naukowcy mają możliwość uczestniczenia jedynie w wybranych szkoleniach, nie ma obowiązku brania udziału we wszystkich zajęciach cyklu. Warsztaty będą odbywały się w siedzibie CITTRU przy ul. Czapskich 4, w godz. 11.00-15.00.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje, dotyczące terminów i warunków uczestniczenia w zajęciach, dostępne są na stronie www.cittru.uj.edu.pl.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska