Loading...

Nabór do programu stażowo-pilotażowego: Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór do pilotażowej edycji programu stażowo-szkoleniowego
Top 500 Innovators - Science - Management - Commercialization.

Najlepsi pracownicy naukowo-badawczy jednostek naukowych, pracownicy centrów transferu technologii, menadżerowie innowacyjności zaangażowani w pracę zespołów badawczych mogą wziąć udział w programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych w rankingu szanghajskim uczelniach na świecie, np. Harvard University, University of California - Berkeley, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology. Program dotyczy m.in. zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu ma przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.

Czym jest projekt Top 500 Innovators?

  • Program w całości finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • Do 2014 r. zostanie wysłanych na staże i szkolenia zagraniczne 500 osób.
  • Tematyka szkoleń: współpraca nauki z gospodarką, zarządzanie badaniami naukowymi, komercjalizacja wyników badań.
  • Szkolenia trwają 2-3 miesiące.

Kto może przystąpić do projektu?

najlepsi pracownicy naukowo–badawczy jednostek naukowych, członkowie zespołów badawczych, którym zależy na wdrożeniu i komercjalizacji wyników badań w dziedzinie nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych, technicznych, rolniczych medycznych, o zdrowiu, pracownicy centrów transferu technologii, menadżerowie innowacyjności zajmujący się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych dziedzin nauki, również realizujący projekty współfinansowane ze środków na naukę oraz ze środków Unii Europejskiej

Jak zgłosić się do projektu?

  • Przyjmowanie zgłoszeń jest prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną i trwa od 01 czerwca do 18 czerwca 2011 r.
  • Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji.
  • Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz aplikacyjny.

Projekt Top 500 Innovators - Science - Management - Commercialization jest realizowany w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), potrwa do końca 2014 roku i weźmie w nim udział łącznie do 500 osób. W rekrutacji w roku 2011 zostanie wybranych do 50 uczestników projektu, którzy wyjadą na 2-miesięczny staż do najlepszych uczelni światowych z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities) w okresie od października do grudnia 2011 roku. Będą mieli okazję przyjrzeć się z bliska działaniu zagranicznych firm, stworzonych na potrzeby komercjalizacji wyników badań, spotkać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz zweryfikować i wzbogacić swoje pomysły na przedmiot oraz sposób prowadzenia badań naukowych podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców tych uczelni. Kolejne 450 osób odbędzie staże/szkolenia w latach 2012-2014. Każdy program trwać będzie 2-3 miesiące. Staże i szkolenia, podobnie jak w tym roku, zamówione zostaną przez MNiSW na uczelniach zajmujących czołowe miejsca w rankingu szanghajskim.

  • Wstępny harmonogram wyjazdów
  • Regulamin rekrutacji
  • Formularz aplikacyjny do pobrania na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci/artykul/top-500-innovators-science-management-commercialization

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska