Loading...

POROZUMIENIE zawarte z Samorządem Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

POROZUMIENIE

zawarte z Samorządem Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w sprawie FINANSOWANIA ĆWICZEŃ TERENOWYCH I WYJAZDÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM NAUCZANIA NA KIERUNKACH STUDIÓW REALIZOWANYCH
NA WYDZIALE

W związku z realizacją zajęć terenowych, wynikających ze standardów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii wprowadza się następujące zasady finansowe:

  1. Wydział Biologii i Biotechnologii ponosi cześć kosztów związanych z finansowaniem noclegów studentów uczestniczących w zajęciach, w wysokości do 20 PLN na 1 studenta za 1 nocleg. Wyjątek stanowią przypadki, w których studenci korzystają z bezpłatnej bazy noclegowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (np. Roztoczańska Stacja Naukowa w Guciowie) lub innych instytucji.
  2. Koszty transportu związane z realizacją zajęć terenowych pokrywane są przez studentów w wymiarze proporcjonalnym do liczby uczestników.

Porozumienie przygotowano w oparciu o zarządzenie Rektora UMCS nr 16/2009 z dnia 26.03.2009 r. ws. Praktyk studenckich dla studentów UMCS w Lublinie.

Porozumienie wchodzi w życie w dniu jego podpisania.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska