Loading...

Uchwała nr 1/2012 Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej

Uchwała nr 1/2012 Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej,
Wydziału Biologii i Biotechnologii z dnia 18 stycznia 2012 r.

Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna Wydziału Biologii i Biotechnologii na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2012 podjęła jednomyślnie uchwałę w sprawie uszczegółowienia zasad punktacji osiągnięć naukowych” tj. tabelę 1 § 8 (Załącznik nr 5, Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów) w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów. Zmiany punktacji przedstawione są w tabeli (załącznik nr 1 do Uchwały).

  1. Komisja przyznaje 50 punktów za organizację konferencji o charakterze międzynarodowym oraz odpowiednio 40, 30 i 20 za przygotowanie konferencji o randze odpowiednio niższej, ponieważ ilość punktów proponowana w regulaminie za organizację konferencji jest zbyt niska i nie odzwierciedla nakładu pracy i czasu osób podejmujących się przygotowania merytorycznego i logistycznego konferencji.
  2. W związku z tym, że punktacja za publikację prac jest skomplikowana i niejasna WSKS wprowadza poprawkę, która dzieli publikacje na recenzowane i nierecenzowane. Za publikacje w materiałach pokonferencyjnych przyznaje się punkty jedynie w wypadku gdyby ta publikacja miała charakter artykułu recenzowanego. Za abstrakty posterów oraz wystąpień studenci nie otrzymują punktów, gdyż abstrakty to forma potwierdzenia aktywnego uczestnictwa w konferencji.
  3. Komisja uchwaliła również „Sposoby dokumentowania okoliczności przyznawania stypendium” (załącznik nr 2 do Uchwały).
ZałącznikWielkość
Załącznik 1.pdf199.85 KB
Załącznik 2.pdf122.17 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska