Loading...

PROGRAM LLP/ERASMUS - STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU 2012/13

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w programie LLP/Erasmus studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii mają możliwość odbycia części swoich studiów w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych:

 

Lp. Nazwa uczelni, kraj Kierunek/
specjalizacja
adres internetowy liczba
miejsc
okres
studiów
1. MASARYKOVA UNIVERZITA
V BRNE, Czechy
biologia www.muni.cz 2 - I st.
lub II st.
 
semestr
2. LUND UNIVERSITY, Szwecja biologia www.lu.se 3 - I st., II st.
lub III st.
semestr
3. UNIVERSITA DEGLI DI STUDI DI
L’AQUILA, Włochy 
biotechnologia www.univaq.it 2 - I st.
2 - II st.
semestr
semestr
4. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, Włochy biologia www.unipr.it 1- I st. semestr
5. ISTANBUL UNIVERSITY, Turcja biotechnologia www.istanbul.edu.tr 2 - I st.
2 - II st.
2 - III st.
semestr
semestr
semestr
6. OSMANIYE KORKUT
ATA UNIVERSITY, Turcja
biologia
biotechnologia
www.osmaniye.edu.tr 2 - I st.
2 - II st.
semestr
semestr
7. AGRICULTURAL UNIVERSITY OF PLOVDIV, Bułgaria biologia www.au-plovdiv.bg 3 - II st.
lub III st.
3 mies.
8. UNIVERSITEIT HASSELT, Belgia biologia www.uhasselt.be 3 - I st., II st.
lub III st.
semestr

 

Stypendyści Programu LLP/Erasmus nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty osobiste podczas studiów za granicą. (pełna informacja o programie: http://dwz.umcs.lublin.pl; (LLP/Erasmus) http://www.erasmus.org.pl).

Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać grant Komisji Europejskiej, który ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą; stypendium to jest tylko dofinansowaniem i może wynosić ok. 240-400 euro na miesiąc studiów za granicą w zależności od kraju docelowego. Zakwalifikowani studenci mogą ubiegać się też o dofinansowanie z prorektorskiego funduszu stypendialnego UMCS.

Warunki dla kandydatów:

  1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
  2. Kandydaci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani w okresie studiów za granicą,
  3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum 3,8 z całego okresu studiów,
  4. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język wykładowy na uczelni zagranicznej,
  5. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w Informatorze o programie Erasmus i na stronach: http://dwz.umcs.lublin.pl; (LLP/Erasmus), http://www.erasmus.org.pl).

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej na Wydziale zawierających:

  1. list motywacyjny, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia, planowany termin odbycia studiów oraz wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni zagranicznej,
  2. zaświadczenie z wyliczoną średnią z ocen w indeksie za cały okres studiów,
  3. zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS); niewymagane dla studentów filologii obcych;

oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Procedura odwoławcza:
Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Wydziałowej Kwalifikacyjnej w przeciągu 7 dni od zakończenia kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.II NABÓR!!!

Podania proszę składać do:
Dziekanatu Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, pok. 57 B do dnia 31 marca 2012 roku.

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2011 od godz. 12.00 w pokoju 38 B (ul. Akademicka 19)

Szczegółowych informacji udziela:

dr hab. Adam Choma -  prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, tel.: (81) 537 59 81; e-mail: adam [dot] choma [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
mgr Ryszard Straszyński - Koordynator Uczelniany programu LLP/Erasmus, tel.: (81) 537 52 18; e-mail: Ryszard [dot] Straszynski [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl

Informacji o w/w uczelniach, procedurach aplikacyjnych i programie studiów proszę też szukać na stronach internetowych tych uczelni.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska