Loading...

Postępowanie habilitacyjne dr Moniki Janczarek - adiunkta Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Dr Monika Janczarek złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr M. Janczarek wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

29.12.2011 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

18.01.2012 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

27.02.2012 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

1.

przewodniczący komisji

prof. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego
2.

sekretarz komisji

dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska z UMCS w Lublinie
3.

recenzent

prof. Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego
4.

recenzent

dr hab. Marek Tchórzewski z UMCS w Lublinie
5.

recenzent

prof. Wiesława Rudnicka z Uniwersytetu Łódzkiego
6.

członek komisji

dr hab. Dariusz Bartosik z Uniwersytetu Warszawskiego
7

członek komisji

prof. Teresa Jakubowicz z UMCS w Lublinie

 

21.05.2012 r. o godz. 12.00 na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS odbyło się się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

30.05.2012 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Monice Janczarek

 

w załączeniu:

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej dr Moniki Janczarek
  • Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
  • Uzasadnienie Uchwały Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii

 

ZałącznikWielkość
Wniosek_M Janczarek.pdf358.3 KB
Autoreferat_M Janczarek.pdf492.15 KB
Uchwała RW.pdf201.93 KB
uzasadnienie Uchwały RW.pdf125.65 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska