Loading...

Program LLP / ERASMUS studia zagraniczne w roku 2009/10

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w programie Uczenie się przez całe życie/Erasmus studenci Wydziału BiNoZ, kier. Geografia, Biotechnologia, Turystyka i Rekreacja mają możliwość odbycia części swoich studiów w niżej wymienionych uczelniach UE:

  Nazwa uczelni, kraj Kierunek /
specjalizacja
adres internetowy liczba
miejsc
okres studiów
1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
L'AQUILA, Włochy
 biotechnologia www.univaq.it  4 semestr
2 University of Joensuu,
Finlandia
geografia www.joensuu.fi  3 semestr
3 University of Oulu,
Finlandia
geografia www.oulu.fi  3 semestr
4 UNIVERSITY OF TARTU
Estonia
geografia www.ut.ee  2  semestr
5 KLAIPEDOS UNIVERSITETAS
Litwa
geografia www.ku.lt  3  semestr
6 COMENIUS UNIVERSITY OF BRATISLAVA
Słowacja
geografia www.uniba.sk  2  semestr
7 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE
Rep. Czeska
geografia www.muni.cz  2  semestr
8 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Rep. Czeska
geografia www.upol.cz  4  semestr
9 OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE
Rep. Czeska
geografia www.osu.cz  2  semestr
10 UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA
Rep. Czeska
geografia www.zcu.cz  3  semestr
11 LATVIJAS UNIVERSITÁTE
Ryga, Łotwa
geografia www.lu.lv  3  semestr
12 UNIVERSITÄT DORTMUND
Niemcy
geografia www.uni-dormund.de  2  rok
13 UNIVERZA V LJUBLJANI
Słowenia
geografia www.uni-lj.si  2  semestr
14 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA v KOSICIACH, Słowacja geografia www.upjs.sk  2  semestr
15 INSTITUTO SUPERIOR DE NOVAS PROFESSOES, Lizbona, Portugalia turystyka
i rekr.
www.ipl.pt  2  rok
16 VESZPRÉMI EGYETEM
Węgry
turystyka
i rekr.
www.uni-pannon.hu  4  semestr

 

Stypendyści Programu LLP/Erasmus nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i innych kosztów osobistych podczas studiów za granicą. (pełna informacja o programie: dwz.umcs.lublin.pl; www.erasmus.org.pl).

Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać grant Komisji Europejskiej, który ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą: grant ten jest tylko dofinansowaniem i może wynosić ok. 200-300 euro na miesiąc studiów za granicą. Zakwalifikowani studenci mogą ubiegać się też o dofinansowanie z funduszu stypendialnego UMCS.

Warunki i kryteria formalne dla kandydatów:
  1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS, nie mogą być studentami I roku; preferowani będą studenci obecnie III i IV roku;
  2. Kandydaci powinni mieć wysoką średnią z całego okresu studiów ( minimum: 4,0),
  3. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język wykładowy na uczelni zagranicznej.
Zasady rekrutacji:

Kandydaci powinni składać podania do Komisji Wydziałowej Programu LLP/Erasmus zawierające:

  • nazwę uczelni, gdzie kandydat chciałby odbywać studia i termin odbycia studiów za granicą,
  • wyjaśnienia motywacji kandydata ze wskazaniem przedmiotów, jakie student chciałby ukończyć za granicą,
  • wyliczoną średnią z ocen w indeksie za cały okres studiów,
  • zaświadczenie o dobrej znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS)
     

Podania proszę składać do:
Zakładu Geologii i Ochrony Litosfery UMCS pok. 215B, do dnia 9 kwietnia 2009.

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2009 o godz. 10.00 w pokoju nr 211B.

Szczegółowych informacji udziela dr Wojciech Zgłobicki (wtorek 11.30-13.00, czwartek 10.30-12.00).

Informacji o w/w uczelniach, programie studiów i procedurach aplikacyjnych proszę też szukać na stronach internetowych tych uczelni.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska