Loading...

Konkurs Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk farmaceutycznych na najlepszą pracę magisterską

dna_1

LUBELSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA
NAUK FARMACEUTYCZNYCH OGŁASZA
KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ
„Roślina – źródłem materiału badawczego”

Regulamin pierwszej edycji konkursu (2012):

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy naukowej oraz wyróżnienie utalentowanych absolwentów lubelskich szkół wyższych.

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych (LTWNF)

Warunki udziału w konkursie:

  • Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie przygotowywane na lubelskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, które zostały obronione w terminie od 1 czerwca 2011 do 30 czerwca 2012 roku.
  • Do konkursu kwalifikowane będą tylko prace związane z tematem przewodnim konkursu „Roślina – źródło materiału badawczego”
  • Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub promotorów (w obu przypadkach nagrodę otrzymuje wyłącznie autor).
  • Zgłoszenia udziału należy kierować pocztą elektroniczną do przewodniczącego Komisji Konkursowej na adres e-mail ltwnf [at] ltwnf [dot] nets [dot] pl z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”. Zgłaszana do konkursu praca musi być przesłana jako załącznik w postaci jednego pliku PDF (praca scalona z formularzem zgłoszeniowym). Podpisany formularz zgłoszeniowy z wydrukowaną pracą magisterską w miękkiej oprawie należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Dr Ireneusz Sowa, UM w Lublinie, Katedra Chemii, Zakład Chemii Analitycznej, ul. W. Chodźki 4A, 20-093 Lublin
Dr inż. Sławomir Dresler, UMCS, Instytut Biologii i Biotechnologii, Zakład Fizjologii Roślin , ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

  • Termin zgłoszenia upływa 15 lipca 2012 roku.
  • Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może jest związana z tematyką przewodnią „Roślina – źródło materiału badawczego”, a tym samym czy może być dopuszczona do konkursu.
  • Konkurs odbędzie się, jeśli wpłynie minimum pięć prac spełniających wymogi formalne.

Ocena prac magisterskich:

  • Wybór najlepszych prac i rozdział nagród przeprowadzany jest przez Komisję Konkursową. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej LTWNF. Członkowie wybierani są przez przewodniczącego Komisji. Po upływie terminu zgłoszenia prac i ustaleniu listy prac spełniających kryteria udziału w konkursie, Komisja Konkursowa dokonuje wyboru niezależnych Recenzentów (nie będących promotorami ani opiekunami prac zgłoszonych do konkursu).
  • Prace magisterskie będą oceniane według kryteriów: walory naukowe, wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych, analiza danych i umiejętność wyciągania wniosków, poprawność stylistyczna, możliwość wykorzystania wyników w praktyce.

Ogłoszenie wyników konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Roślina – źródło materiału badawczego” 18-20 października 2012r. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu ltwnf.org

Formularz zgłoszeniowy do konkursu w załączeniu!

 

ZałącznikWielkość
formularz.doc135.5 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska