Loading...

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS Nr 1/2012 z dnia 16 maja 2012 r.

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS
Nr 1/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie zagospodarowania pomieszczeń w budynku
Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS
przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie

 

Zmiany w obrębie Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii

 1. Przeniesienie sekretariatu Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii z pokoju 312A do pokoju 147B oraz udostępnienie 312A dla Zakładu Wirusologii i Immunologii.
 2. Udostępnienie pomieszczenia 314A (dotychczasowy pokój hotelowy) dla Zakładu Wirusologii i Immunologii.
 3. Przeniesienie Wydziałowej Pracowni Komputerowej z pomieszczenia 402A do 44Ba; udostępnienie pomieszczenia 402A dla Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej.
 4. Pomieszczenie 0112 A – magazyn odczynników chemicznych Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii.

Przemieszczenia zakładów Instytutu Biologii i Biochemii

 1. ZAKŁAD BOTANIKI I MYKOLOGII:
  2-piętro: 256B (sala ćwiczeń), 267B (pracownie magisterska), 274B (ciemnia), 269B, 271B, 273B, 275B, 284B, 282B, 280B, 278B, 276B. Poziom -2: 0219B (laboratorium mykologiczne).
 2. ZAKŁAD EKOLOGII
  (1 piętro): 150B (sala ćwiczeń), 155B (laboratorium), 148B (świetlik), 157B, 159B, 161B, 163B, 154B, 156B, 158B.
 3. PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII I EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ:
  2-piętro: 243B, 245B, 247B, 249B.
 4. ZAKŁAD OCHRONY PRZYRODY:
  401A, 403A, 405A, 407A, 412A, 406A, 404A.
  Zakład zwalnia: 140B, 123B i 125B

Zmiany w obrębie zakładów Instytutu Biologii i Biochemii

 1. ZAKŁAD ANATOMII I CYTOLOGII ROŚLIN
  Otrzymuje: 123B (po Zakładzie Ochrony Przyrody)
 2. ZAKŁAD ANATOMII PORÓWNAWCZEJ I ANTROPOLOGII
  Otrzymuje: 134B (po Pracowni Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej, w zamian za pomieszczenie przy Muzeum); pomieszczenie nr 125B (po Zakładzie Ochronie Przyrody), sala ćwiczeń do dyspozycji Zakładu.
 3. ZAKŁAD BIOCHEMII
  Odzyskuje: 251B, przyznane decyzją Rady Wydziału BiNoZ z 2003 roku.
 4. ZAKŁAD BIOFIZYKI
  Otrzymuje: 0138B, 0140B (po barku)
 5. ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI
  Oddaje: 0183B (magazyn odczynników chemicznych Instytutu Biologii i Biochemii)
  Otrzymuje: 29B (po Zakładzie Fizjologii Zwierząt) oraz 0118Bb, korytarz, 0113Ba (po Zakładzie Geomorfologii) – organizacja pracowni biospektrofotometrii.
 6. ZAKŁAD FIZJOLOGII ROŚLIN
  Zakład przekazał 2 pomieszczenia na dziekanat.
  Odzyskuje w zamian 2 pomieszczenia na parterze – 65B i 67B
 7. ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT
  Oddaje: 29B dla Zakładu Biologii Komórki
  Pomieszczenie 0188B (zwierzętarnia, do wspólnego użytkowania z Zakładem Wirusologii i Immunologii)
 8. ZAKŁAD GEOBOTANIKI
  Przemieszczenie: z pomieszczenia nr 0221B do 0215B
 9. ZAKŁAD IMMUNOBIOLOGII
  Otrzymuje: 0218B (po Zakładzie Gleboznawstwa)
 10. ZAKŁAD ZOOLOGII
  Otrzymuje: 152B – organizacja pracowni mikroskopii świetlnej (wspólnie z Zakładem Botaniki i Mykologii)
 11. PRACOWNIA „MUZEUM ZOOLOGICZNE”
  Otrzymuje: 0128B
 12. Magazyn odczynników chemicznych Instytutu Biologii i Biochemii: 0183B

Powierzchnie pozostające do dyspozycji Wydziału

 1. Sale wykładowe:
 • Audytoryjna (0131B)
 • Kolumnowa (0129B)
 • Sala 136B
 • Sala 146B
 • Sala 0149B
 • Sala 0103A (tzw. nowy budynek)
 • Sala Rady Wydziału (151B, z zapleczem)
 1. Biblioteka (wraz z czytelnią i magazynem)
 2. Wydziałowa pracownia komputerowa: 44Ba, opiekun pracowni – 140B
 3. Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej: 0101A
 4. Pracownia biospektrofotometrii: 0118Bb, korytarz, 0113Ba
 5. Pracownia mikroskopii świetlnej: 152B
 6. Wydziałowe sale seminaryjne: 0221B, 145B (obecnie Biuro projektu „Kształcenie kadry…”)
 7. Studenckie koła naukowe: 411B
 8. Samorząd studentów
 9. Dziekanat:
 • nr 61B – Dziekan
 • nr 59B – Kierownik Dziekanatu
 • nr 57B – Pracownicy Dziekanatu
 • nr 38B – Prodziekani
 • nr 50B – kserograf
 • nr 52B – archiwum Dziekanatu
 1. Administracja budynku: 42B (administrator i zastępca)
 2. Szatnia
 3. Pomieszczenia dla mechaników (2 pomieszczenia)
 4. Pomieszczenia magazynowe (3 pomieszczenia)
 5. Pomieszczenia obsługi: 244B, 409B
 6. Barek: 47B, 49B, 51B
 7. Pokoje hotelowe: 0113Bb, 0113Bc, 250B
 8. Pomieszczenia gospodarcze: 0118Bc
 9. Pomieszczenie 53B (parter) – do dyspozycji Dziekana Wydziału

Sprawy lokalowe nieuregulowane niniejszą uchwałą pozostają w gestii Dziekana.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska