Loading...

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS Nr 2/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Uchwała nr2/2012
Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie projektu ustawy „o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw” udostępnionego do konsultacji społecznych w dniu 9 marca 2012 r.

Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2012 roku zapoznała się z:

  1. projektem ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
  2. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego,
  3. stanowiskiem Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie z dnia 7 maja 2012 r., oraz
  4. uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2012 r.

Członkowie Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS podzielają opinie przedstawione w dokumentach wyżej wymienionych rad naukowych i wyrażają uzasadnione obawy co do kształtu projektu ustawy i kierunku proponowanych zmian.

Zdaniem członków Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, zmiany proponowane w projekcie ustawy stanowią zagrożenie dla rozwoju innowacyjnych badań podstawowych opartych na nowoczesnych technologiach przyjętych na całym świecie. Technologie te są szeroko wykorzystywane w medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska zawsze dla dobra i rozwoju społeczeństwa. Proponowane zmiany w ustawie dotyczące „zamkniętego użycia GM” w zamkniętych „zakładach inżynierii genetycznej” całkowicie uniemożliwią kształcenie studentów na różnych poziomach kształcenia i niemal na wszystkich kierunkach nauczania w obszarze nauk przyrodniczych, medycznych czy rolniczych. Są to kierunki strategiczne dla rozwoju nauki i nowoczesnej gospodarki, a proponowane zmiany zahamują rozwój innowacyjnych badań naukowych.

W trosce o jakość kształcenia studentów i postęp w rozwoju nauk biomedycznych i biotechnologicznych Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS zwraca się z prośbą o całkowite odrzucenie obecnego projektu ustawy. Równocześnie członkowie Rady Wydziału zgłaszają gotowość pomocy merytorycznej w pracy nad nowym projektem.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska