Loading...

Ogłoszenie nowych konkursów w ramach 7 Programu Ramowego

Komisja Europejska dnia 10 lipca br. ogłosiła 52 nowe konkursy (o wartości 8,1 mld euro) w ramach 7 Programu Ramowego UE. Są to ostatnie zaproszenia do składania wniosków w ramach 7 PR, będące jednocześnie pomostem do nowego programu HORIZON 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020:

 • COOPERATION: Health; Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology; Information and Communication Technologies; Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies; Energy; Environment (including Climate Change); Transport (including Aeronautics); Socio-economic sciences and Humanities; Space; Security; Joint Technology Initiatives;
 • CAPACITIES: Research Infrastructures; Research for the benefit of SMEs; Science in Society; Support for the coherent development of research policies; Activities of International Cooperation;
 • IDEAS: ERC Starting Grant; ERC Advanced Grant;
 • PEOPLE: (Marie Curie Actions): Marie Curie Initial Training Networks (ITN); Marie Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND); Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES);
 • EURATOM: Nuclear Fission and Radiation Protection.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Research Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Szczegółowe obszary i tematy, które uzyskają wsparcie w ramach zaproszeń do składania wniosków obejmują m.in.:

 • zmiany klimatu;
 • innowacje przemysłowe powiązane z pilotażem, demonstracją, normalizacją i transferem technologii;
 • szkolenia w zakresie badań oraz mobilność na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami;
 • zrównoważony wzrost w sektorach morskich;
 • technologie dla obszarów miejskich i miast;
 • zwalczanie zagrożenia bakteriami lekoopornymi;
 • innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami słodkiej wody;
 • zrównoważone dostawy surowców do UE;
 • wydajność w przetwarzaniu zasobów biologicznych;
 • bezpieczna żywność pod dostatkiem;
 • bioprodukty i bioprocesy;
 • nowe podejścia do świadczenia usług publicznych i zapewniania porządku publicznego;
 • zrównoważone, niskoemisyjne środowiska miejskie;
 • dostawy energii i ich zmienność;
 • walka z chorobami atakującymi mózg, takimi jak choroba Alzheimera, depresja i schizofrenia;
 • technologie kosmiczne o decydującym znaczeniu dla misji, dotyczące misji eksploracyjnych, pogody kosmicznej, śmieci kosmicznych i zagrożenia kolizjami;
 • zarządzanie kryzysowe w następstwie katastrofy (naturalnej lub wywołanej działalnością człowieka);
 • technologie informatyczne i telekomunikacyjne (TIK) w nauce o zdrowiu, materiałoznawstwie oraz w neuronaukach i neurorobotyce;
 • i wiele więcej.

Źródło - komunikat Komisji Europejskiej:
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=tenders.document&TEN_LANG=EN&TEN_RCN=34831&pid=0

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska