Loading...

Postępowanie habilitacyjne dr. Jerzego Wielbo - adiunkta Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Dr Jerzy Wielbo złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Jerzy Wielbo wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

27.03.2012 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

16.05.2012 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

04.06.2012 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

1.

przewodniczący komisji

prof. Zofia Szweykowska-Kulińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2.

sekretarz komisji

dr hab. Iwona Wojda - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3.

recenzent

dr hab. Dariusz Bartosik - Uniwersytet Warszawski
4.

recenzent

prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański
5.

recenzent

prof. Ewa Kurek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6.

członek komisji

dr hab. Paweł Stączek - Uniwersytet Łódzki
7

członek komisji

prof. Janusz Szczodrak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

18.09.2012 r. o godz. 10.00 na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

25.09.2012 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Jerzemu Wielbo

w załączeniu:

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej doktora Jerzego Wielbo
  • Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
  • Uzasadnienie Uchwały Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii

 

ZałącznikWielkość
Jerzy Wielbo_wniosek.pdf2.24 MB
Jerzy Wielbo_autoreferat.pdf332.15 KB
Uchwała RW.pdf203.75 KB
Uzasadnienie Uchwały RW.pdf129.29 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska