Loading...

Rozwój naukowy kadry w roku 2012

stanowisko profesora zwyczajnego:

 

prof. dr hab. Antoni Gawron z Zakładu Anatomii Porównawczej i Antropologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS uzyskał mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony. Uchwała Nr XXII-38.10/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 21 marca 2012 roku.

 

 

stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

  

dr Maria Grochowska - adiunkt w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy: "A study of the biology of Lipara Meigen 1830 (Diptera, Chloropidae) flies inhabiting the apical part of stems of Phragmites australis (Cavanilles) Trinius ex Stuedel, 1841"
Recenzenci:

prof. dr hab. Agnieszka Draber-Mońko – Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie

prof. dr hab. Ryszard Szadziewski – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Wiesław Krzemiński – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie

prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki – Uniwersytet Opolski

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 9 maja 2012 roku.

 

 

dr Monika Janczarek - adiunkt w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia
naukowego
:
"Rola genu rosR w syntezie egzopolisacharydu i symbiozie Rhizobium leguminosarum bv. trifolii z koniczyną"
Komisja Habilitacyjna
w składzie:

prof. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego
- przewodniczący Komisji

dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska z UMCS w Lublinie
- sekretarz Komisji

prof. Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego
- recenzent

dr hab. Marek Tchórzewski z UMCS w Lublinie
- recenzent

prof. Wiesława Rudnicka z Uniwersytetu Łódzkiego
- recenzent

dr hab. Dariusz Bartosik z Uniwersytetu Warszawskiego
- członek

prof. Teresa Jakubowicz z UMCS w Lublinie
- członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 30 maja 2012 roku.

 

 

dr Jerzy Wielbo - adiunkt w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia
naukowego
:
"Struktura genetyczna populacji Rhizobium leguminosarum oraz czynniki konkurencji w populacjach rizobiowych"
Komisja Habilitacyjna
w składzie:

prof. Zofia Szweykowska-Kulińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- przewodniczący Komisji

dr hab. Iwona Wojda z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- sekretarz Komisji

dr hab. Dariusz Bartosik z Uniwersytetu Warszawskiego
- recenzent

prof. Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego
- recenzent

prof. Ewa Kurek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- recenzent

dr hab. Paweł Stączek z Uniwersytetu Łódzkiego
- członek

prof. Janusz Szczodrak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 25 września 2012 roku.

 

 

dr Janusz Kloskowski - adiunkt w Zakładzie Ochrony Przyrody Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy: "Interakcje w ekosystemach stawowych z udziałem populacji o strukturze wielkościowej: konsekwencje biocenotyczne i dla gospodarki rybackiej"
Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

dr hab. Tomasz Mazgajski prof. nadzw. – Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie

dr hab. Mirosław Przybylski prof. nadzw. – Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak – Zakład Gospodarki Rybackiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 7 listopada 2012 roku.

 

 

dr inż. Jarosław Woliński - adiunkt w Zakładzie Endokrynologii Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
w Jabłonnie k/Warszawy

Temat rozprawy: "Wpływ egzogenny obestatyny na przewód pokarmowy nowo narodzonych prosiątj"
Recenzenci:

prof. dr hab. Antoni Gawron – Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii UMCS w Lublinie

prof. dr hab. Jan Długosz – Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

prof. dr hab. Barbara Bilińska – Zakład Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. Renata Ciereszko prof. nadzw. – Katedra Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 14 listopada 2012 roku.

 

 

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:

 

mgr Michał Świeca - asystent w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy: "Biopreparaty z kiełków soczewicy jadalnej"
Promotor: prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Wojciech Ambroziak – Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. Jan Fiedurek – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 22 lutego 2012 roku.

  

 

mgr Ewa Ozimek - asystent w Zakładzie Mikrobiologii Środowiskowej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: "Mikrobiologiczne uruchamianie fosforu glebowego i ograniczenie uwsteczniania tego pierwiastka wprowadzonego do gleby w formie nawozu mineralnego"
Promotor: prof. dr hab. Ewa Kurek – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Stefan Martyniuk – IUNG w Puławach

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 25 września 2012 roku.

 

 

mgr Dominika Kidaj - asystent w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: "Metody zwiększania wydajności symbiotycznej Rhizobium leguminosarum w celu wykorzystania tych bakterii jako bionawozy w uprawie roślin motylkowatych"
Promotor: prof. dr hab. Anna Skorupska – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 12 grudnia 2012 roku.

 

 

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

mgr Urszula Świderska-Burek - asystent w Zakładzie Botaniki i Mykologii Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy: "Grzyby cerkosporoidalne Polski"
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Mułenko - Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Majewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

prof. dr hab. Janusz Błaszkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 30 maja 2012 roku.

 

 

mgr Mirosław Zagaja - absolwent Studiów Doktoranckich w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy: "Morfologia stadiów rozwojowych, biologia oraz wybrane aspekty genetyki populacyjnej myrmekofilnego gatunku Thiasophila angulata (Erichson, 1837) (Coleoptera; Staphylinidae)"
Promotor: prof. dr hab. Bernard Staniec – Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Recenzenci:

dr hab. Marek Bunalski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Uniwersytet Wrocławski

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 25 września 2012 roku.

 

 

mgr Sylwia Kowalczukabsolwenta studiów doktoranckich z biologii w Zakładzie Ochrony Przyrody Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy: "Ogrody jako element krajobrazu wiejskiego na przykładzie gmin Józefów i Krasnobród na Roztoczu"
Promotor: dr hab. Marek Kucharczyk – Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Krystyna Towpasz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Halina Lipińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 21 listopada 2012 roku.

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska