Loading...

Postępowanie habilitacyjne dr. Andrzeja Mazura - adiunkta Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Dr Andrzej Mazur złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Andrzej Mazur wskazał Radę Wydziału Biologii
i Biotechnologii UMCS.

11.10.2012 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

21.11.2012 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

03.12.2012 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
w poniższym składzie:

1.

przewodniczący komisji

prof. Grzegorz Węgrzyn - Uniwersytet Gdański
2.

sekretarz komisji

dr hab. Barbara Zdzisńska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3.

recenzent

prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański
4.

recenzent

prof. Piotr Sobiczewski - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
5.

recenzent

prof. Teresa Jakubowicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6.

członek komisji

dr hab. Tomasz Stępkowski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
7

członek komisji

dr hab. Marek Tchórzewski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

29.01.2013 r. o godz. 9.00 na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20.02.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Andrzejowi Mazurowi.

 

w załączeniu:

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej dr. Andrzeja Mazura
  • Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
ZałącznikWielkość
Andrzej Mazur_wniosek.pdf1.16 MB
Andrzej Mazur_autoreferat.pdf436.99 KB
Uchwała RW.pdf199.05 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska