Loading...

Rozwój naukowy kadry w roku 2013

 stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

dr Halina Kucharczyk - adiunkt w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy: "Comparative morphology of the second larval instar of the Thrips genus species (Thysanoptera: Thripidae) occurring in Poland"
Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Goszczyński – Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

prof. dr hab. Dariusz Tarnawski - Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Wiesław Krzemiński – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie

prof. dr hab. Wacław Wojciechowski - Katedra Zoologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 20 lutego 2013 roku.

 

 

dr Andrzej Mazur - adiunkt w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia
naukowego:
"Organizacja i zmienność genomu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii: molekularna analiza regionów genomu istotnych dla adaptacji do endosymbiotycznego i glebowego środowiska"
Komisja Habilitacyjna
w składzie:

prof. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego
- przewodniczący Komisji

dr hab. Barbara Zdzisńska z UMCS w Lublinie
- sekretarz Komisji

prof. Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego
- recenzent

prof. Piotr Sobiczewski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
- recenzent

prof. Teresa Jakubowicz z UMCS w Lublinie
- recenzent

dr hab. Tomasz Stępkowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
- członek

dr hab. Marek Tchórzewski z UMCS w Lublinie
- członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 20 lutego 2013 roku.

 

 

dr Jolanta Jaroszuk-Ściseł - adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Środowiskowej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia
naukowego:
"Czynniki wpływające na typ oddziaływania roślina - grzybowy endofit pomiędzy żytem (Secale cereale) i grzybami z gatunku Fusarium culmorum"
Komisja Habilitacyjna
w składzie:

prof. Zofia Szwejkowska-Kulińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- przewodniczący Komisji

dr hab. Małgorzata Cytryńska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- sekretarz Komisji

prof. Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego
- recenzent

prof. Janusz Błaszkowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
- recenzent

dr hab. Jerzy Wielbo - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- recenzent

prof. Małgorzata Jędryczka  - Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
- członek

prof. Jan Fiedurek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 23 września 2013 roku.

 

 

dr Adrian Wiater - adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Przemysłowej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia
naukowego:
"Poznawcze i aplikacyjne badania nad grzybową mutanazą, istotne dla intensyfikacji jej wytwarzania i wykorzystania w praktyce stomatologicznej"
Komisja Habilitacyjna
w składzie:

prof. Jerzy Długoński - Uniwersytet Łódzki
- przewodniczący Komisji

dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- sekretarz Komisji

prof. Danuta Witkowska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- recenzent

prof. Włodzimierz Grajek - Uniwersytet Przyrodniczyw Poznaniu
- recenzent

dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- recenzent

prof. Jerzy Chełkowski - Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
- członek

prof. Teresa Jakubowicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 16 października 2013 roku.

 

 

 stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:

 

dr Małgorzata Pleszczyńska - adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Przemysłowej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Tytuł osiągnięcia
naukowego
:
"Nowa bakteryjna mutanaza: wytwarzanie, właściwości i zastosowanie w zapobieganiu próchnicy zębów"
Komisja Habilitacyjna
w składzie:

prof. dr hab. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
- przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Danuta Witkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- sekretarz Komisji

prof. dr hab. Tadeusz Antczak – Politechnika Łódzka
- recenzent

prof. dr hab. Włodzimierz Grajek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- recenzent

prof. dr hab. Antoni Polanowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- recenzent

dr hab. Józefa Chrzanowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- członek

dr hab. Małgorzata Jędryczka, prof. nadzw. – Instytut Genetyki PAN w Poznaniu
- członek

 Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2013 roku.

 

 

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

mgr Kamila Kupisz - asystent w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy: "Wpływ chłodu i agonistów termoreceptorów na potencjał błonowy Conocephalum conicum L."
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Trębacz – Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Filek – Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie

prof. dr hab. Waldemar Karcz – Uniwersytet Śląski w Katowicach

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 16 stycznia 2013 roku.

 

 

mgr Sebastian Gnat - asystent w Zakładzie w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej UP w Lublinie

Temat rozprawy: "Molekularna taksonomia bakteryjnych symbiontów Astragalus glycyphyllos [L] (traganek szerokollistny"
Promotor: prof. dr hab. Wanda Małek – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Łobocka – Instytu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

prof. Piotr Sobiczewski – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 20 listopada 2013 roku.

 

 

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii

mgr Agnieszka Kuźniar - asystent w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Temat rozprawy: "Potencjał biotechnologiczny układu endofitycznego Sphagnum sp. - metanotrofy"
Promotor: prof. dr hab. Zofia Stępniewska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Recenzenci:

prof. dr hab. Mieczysław Błaszczyk – SGGW w Warszawie

prof. dr hab. Wanda Małek – UMCS w Lublinie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 roku.

 

 

mgr Leszek Wawiórka - asystent w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: "Rybosomalne białka P Plasmodium falciparum jako potencjalny składnik szczepionki przeciwko malarii"
Promotor: dr hab. Marek Tchórzewski prof. nadzw. – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Otlewski – Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Teresa Żołądek – IBB PAN w Warszawie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 23 września 2013 roku.

 

 

mgr Anna Pawlik - asystent w Zakładzie Biochemii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy: "Lakazy bakteryjnei"
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Rogalski – Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Skorupska – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

prof. dr hab. Włodzimierz Grajek – Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności UP w Poznaniu

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 16 października 2013 roku.

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska