Loading...

Rekrutacja na praktyki w USA

Sekcja Współpracy Międzynarodowej UMCS informuje, że prowadzona jest rekrutacja na praktyki USA w:

uczelnia University of Idaho,
Moscow, Idaho
www.uihome.uidaho.edu
liczba stypendiów 2 miejsca
na praktykę dla studentów obecnie I i II roku studiów II stopnia na kierunkach:
biologia, biotechnologia, specjalność: biochemia, mikrobiologia
na okres 3 mies. w okresie: VI-IX 2013
warunki Praktykanci otrzymają wynagrodzenie za pracę w czasie praktyk w wys. $ 15 / godz. brutto w wymiarze 20 godz / tyg (co 2 tygodnie: $ 600)
Odpłatne:

 • zakwaterowanie w studio apartment (ok. $ 520/mies.); nowocześnie wyposażony, możliwość przygotowywanie posiłków)
 • wyżywienie (we własnym zakresie ok. $ 100/mies.)
 • ubezpieczenie kosztów leczenia

Dodatkowe koszty kandydata:

 • wiza amerykańska ( J-1)
 • koszty podróży do Moscow/Pullman lub Spokane
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów dla uczelni amerykańskiej

WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KANDYDACI:

 1. Prosimy o składanie pakietu aplikacyjnego (w j. polskim) składającego się z dokumentów 1-4:
 2. podanie uzasadniające starania kandydata o odbycie studiów w uczelni amerykańskiej wraz z: adresem domowym, numerem telefonu,
 3. zaświadczenie z Dziekanatu o dobrych wynikach w nauce przez cały okres studiów (średnia ocen min. 4.0)
 4. zaświadczenie o znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym- (np: TOEFL - 525 pkt. (195 pkt. komputer.) ewentualnie FCE: "B", lub zaświadczenie typu TELC ze Studium Praktycznej Nauki J. Obcych UMCS.)
 5. Oświadczenie od 2 samodzielnych pracowników naukowych gotowych wystawić listy polecające dla kandydata

Dodatkowych informacji może udzielić p. dr hab. Magdalena Staszczak, Zakład Biochemii, p. 326B.

Podania adresowane do Komisji Kwalifikacyjnej wraz z odpowiednimi dokumentami prosimy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin,
do dnia 18 stycznia 2013 r. (Pt).

O dokładnym terminie kwalifikacji (planowanym w okresie 21-25.01.2013) kandydaci zostaną powiadomieni w najbliższym czasie.

Po zakwalifikowaniu, osoby skierowane przez Komisję Kwalifikacyjną na studia w USA będą musiały opłacić z własnych środków:

 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów dla uczelni amerykańskiej (przebieg studiów, świadectwo zdrowia),

a po zaakceptowaniu kandydata przez władze uczelni amerykańskiej:

 • wizę amerykańską,
 • bilet lotniczy (+ bilety lokalne) do i z uczelni amerykańskiej,
 • ubezpieczenie medyczne na czas pobytu w USA

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska