Loading...

Postępowanie habilitacyjne dr Jolanty Jaroszuk-Ściseł - adiunkta Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Dr Jolanta Jaroszuk-Ściseł złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor J. Jaroszuk-Ściseł wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

07.05.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

22.05.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

03.06.2013 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
w poniższym składzie:

1.

przewodniczący komisji

prof. Zofia Szwejkowska-Kulińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
2.

sekretarz komisji

dr hab. Małgorzata Cytryńska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3.

recenzent

prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański
4.

recenzent

prof. Janusz Błaszkowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
5.

recenzent

dr hab. Jerzy Wielbo - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6.

członek komisji

prof. Małgorzata Jędryczka  - Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
7

członek komisji

prof. Jan Fiedurek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

26.07.2013 r.  odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej (wideokonferencja).

23.09.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Jolancie Jaroszuk-Ściseł.

w załączeniu:

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej dr Jolanty Jaroszuk-Ściseł
  • Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
ZałącznikWielkość
Jolanta Jaroszuk-Ściseł_wniosek.pdf2.08 MB
Jolanta Jaroszuk-Ściseł_autoreferat.pdf303.25 KB
Uchwała RW.pdf200.36 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska