Loading...

Postępowanie habilitacyjne dr. Adriana Wiatera - adiunkta Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Dr Adrian Wiater złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Adrian Wiater wskazał Radę Wydziału Biologii
i Biotechnologii UMCS.

17.05.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

19.06.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

02.09.2013 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
w poniższym składzie:

1.

przewodniczący komisji

prof. Jerzy Długoński - Uniwersytet Łódzki
2.

sekretarz komisji

dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3.

recenzent

prof. Danuta Witkowska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4.

recenzent

prof. Włodzimierz Grajek - Uniwersytet Przyrodniczyw Poznaniu
5.

recenzent

dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6.

członek komisji

prof. Jerzy Chełkowski - Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
7

członek komisji

prof. Teresa Jakubowicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

08.10.2013 r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

16.10.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Adrianowi Wiaterowi.

 

w załączeniu:

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej dr. Adriana Wiatera
  • Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
ZałącznikWielkość
Adrian Wiater_wniosek.pdf801.63 KB
Adrian Wiater_autoreferat.pdf479.95 KB
Uchwala RW.pdf201.55 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska