Loading...

Postępowanie habilitacyjne dr Anny Charuty - adiunkta Pracowni Morfologii Kręgowców Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Dr Anna Charuta złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Anna Charuta wskazała Radę Wydziału Biologii
i Biotechnologii UMCS.

25.09.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

16.10.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

04.11.2013 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
w poniższym składzie:

1.

przewodniczący komisji

prof. Tomasz Janowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2.

sekretarz komisji

dr hab. Janusz Kloskowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3.

recenzent

prof. Tadeusz Kuder - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
4.

recenzent

prof. Jerzy Kaleczyc - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5.

recenzent

prof. Antoni Gawron - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6.

członek komisji

prof. Aleksander Winiecki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
7

członek komisji

prof. Piotr Wlaź - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

29.01.2013 r.  odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

19.02.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Annie Charucie.

 

w załączeniu:

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej dr Anny Charuty
  • Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

ZałącznikWielkość
Anna Charuta_Wniosek.pdf490.22 KB
Anna Charuta_Autoreferat.pdf623 KB
Uchwała RW.pdf281.88 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska