Loading...

Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Czarneckiej - adiunkta Zakładu Ekologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Dr Joanna Czarnecka złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Joanna Czarnecka wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

25.09.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

16.10.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

04.11.2013 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
w poniższym składzie:

1.

przewodniczący komisji

prof. Zofia Szweykowska-Kulińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2.

sekretarz komisji

dr hab. Ewa Szczuka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3.

recenzent

dr hab. Adam Surmacki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4.

recenzent

prof. Tadeusz Stawarczyk - Uniwersytet Wrocławski
5.

recenzent

dr hab. Bogdan Lorens - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6.

członek komisji

dr hab. Piotr Rutkowski - Uniwersytet Gdański
7

członek komisji

prof. Wiesław Mułenko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

18.12.2013 r.  odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej (wideokonferencja).

22.01.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Joannie Czarneckiej.

 

w załączeniu:

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej dr Joanny Czarneckiej
  • Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
ZałącznikWielkość
Joanna Czarnecka_Wniosek.pdf317.54 KB
Joanna Czarnecka_Autoreferat.pdf522.58 KB
Uchwała RW.pdf291.75 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska