Loading...

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kingi Stanisławek

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają,
że w dniu 15 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 w sali audytoryjnej (0131B) w gmachu Wydziału przy
ul. Akademickiej 19
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Kingi Stanisławek – absolwentki studiów doktoranckich z biologii

Temat pracy: Morfologia porównawcza drugiego stadium larw wciornastków z rodzaju Haplothrips (Amyot & Serville, 1843) (Thysanoptera, Phlaeothripidae) występujących w Polsce
Promotor: dr hab. Lech Lechowski – Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Bożena Łagowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Wacław Wojciechowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska