Loading...

REKRUTACJA NA PRAKTYKI w USA - aktualizacja informacji

Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UMCS informują,
że prowadzona jest REKRUTACJA NA PRAKTYKI W:

uczelnia University of Idaho,
Moscow, Idaho
www.uidaho.edu
liczba stypendiów 2 miejsca
na praktykę dla studentów obecnie I i II roku studiów II stopnia na kierunkach:
biologia, specjalność: biochemia, mikrobiologia oraz biotechnologia
na okres 3 mies. w okresie: VI-IX 2014
warunki

Praktykanci otrzymają wynagrodzenie za pracę w czasie praktyk w wys. $ 15/godz. brutto w wymiarze 20 godz./tyg. (co 2 tygodnie: $ 600)

Odpłatne:

 • zakwaterowanie w studio apartment (ok. $ 520/mies.); nowocześnie wyposażony, możliwość przygotowywanie posiłków
 • wyżywienie (we własnym zakresie - ok. $ 100/mies.)
 • ubezpieczenie kosztów leczenia

Dodatkowe koszty kandydata:

 • wiza amerykańska ( J-1)
 • koszty podróży do Moscow/Pullman lub Spokane
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów dla uczelni amerykańskiej

WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KANDYDACI:

Prosimy o składanie pakietu aplikacyjnego (w j. polskim) składającego się z dokumentów 1-4:

 1. podanie uzasadniające starania kandydata o odbycie studiów w uczelni amerykańskiej wraz z adresem domowym
  i numerem telefonu;
 2. zaświadczenie z Dziekanatu o dobrych wynikach w nauce przez cały okres studiów (średnia ocen min. 4,0);
 3. zaświadczenie o znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym- (np: TOEFL - 525 pkt. (195 pkt. komputer.) ewentualnie FCE: "B", lub zaświadczenie typu TELC z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS);
 4. Oświadczenie od 2 samodzielnych pracowników naukowych gotowych wystawić listy polecające dla kandydata.

Dodatkowych informacji może udzielić p. dr hab. Magdalena Staszczak, Zakład Biochemii, p. 326 B.

Podania adresowane do Komisji Kwalifikacyjnej wraz z odpowiednimi dokumentami prosimy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, do dnia 19 lutego 2014 r. (środa).

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 21 lutego 2014 r. o godzinie 10.00 w sali 151 B w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii

Po zakwalifikowaniu, osoby skierowane przez Komisję Kwalifikacyjną na studia w USA będą musiały opłacić z własnych środków:

 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów dla uczelni amerykańskiej (przebieg studiów, świadectwo zdrowia),

a po zaakceptowaniu kandydata przez władze uczelni amerykańskiej:

 • wizę amerykańską,
 • bilet lotniczy (+ bilety lokalne) do i z uczelni amerykańskiej,
 • ubezpieczenie medyczne na czas pobytu w USA

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska