Loading...

Postępowanie habilitacyjne dr Marioli Andrejko - adiunkta Zakładu Immunobiologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Dr Mariola Andrejko złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Mariola Andrejko wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

14.11.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

27.11.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

13.01.2014 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
w poniższym składzie:

1.

przewodniczący komisji

prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański
2.

sekretarz komisji

dr hab. Barbara Zdzisińska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3.

recenzent

prof. Mieczysława Boguś - Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie
4.

recenzent

prof. Henryka Długońska - Uniwersytet Łódzki
5.

recenzent

prof. Janusz Szczodrak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6.

członek komisji

dr hab. Cezary Tkaczuk - Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
7

członek komisji

dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

13.03.2014 r.  odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

26.03.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Marioli Andrejko

 

w załączeniu:

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej dr Marioli Andrejko
  • Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
ZałącznikWielkość
Mariola Andrejko_wniosek.pdf558.56 KB
Mariola Andrejko_autoreferat.pdf292.14 KB
Uchwała RW.pdf106.59 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska