Loading...

Rozwój naukowy kadry w roku 2014

 

stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

 dr Joanna Czarnecka - adiunkt w Zakładzie Ekologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia
naukowego:
"Niestandardowe mechanizmy dyspersji nasion z udziałem ptaków w mozaikowym krajobrazie antropogenicznym oraz ich rola w zachowaniu różnorodności florystycznej"
Komisja Habilitacyjna
w składzie:

prof. Zofia Szweykowska-Kulińska z UAM w Poznaniu
- przewodniczący Komisji

dr hab. Ewa Szczuka z UMCS w Lublinie
- sekretarz Komisji

dr hab. Adam Surmacki z UAM w Poznaniu
- recenzent

prof. Tadeusz Stawarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego
- recenzent

dr hab. Bogdan Lorens z UMCS w Lublinie
- recenzent

dr hab. Piotr Rutkowski z Uniwersytetu Gdańskiego
- członek

prof. Wiesław Mułenko z UMCS w Lublinie
- członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 22 stycznia 2014 roku.

  

 dr Anna Charuta - adiunkt w Pracowni Morfologii Kręgowców Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Tytuł osiągnięcia
naukowego:
"Cechy morfologiczne kości piszczelowo-stępowej (tibiotarsus) w rozwoju postnatalnym u wybranych gatunków ptaków domowych"
Komisja Habilitacyjna
w składzie:

prof. Tomasz Janowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- przewodniczący Komisji

dr hab. Janusz Kloskowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- sekretarz Komisji

prof. Tadeusz Kuder - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
- recenzent

prof. Jerzy Kaleczyc - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- recenzent

prof. Antoni Gawron - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- recenzent

prof. Aleksander Winiecki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- członek

prof. Piotr Wlaź - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 19 lutego 2014 roku.

 

 dr Mariola Andrejko - adiunkt w Zakładzie Immunobiologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Tytuł osiągnięcia
naukowego:
"Aktywowanie i przełamywanie humoralnej odpowiedzi immunologicznej gąsienic Galleria mellonella przez enzymy proteolityczne bakterii Pseudomonas aeruginosa"
Komisja Habilitacyjna
w składzie:

prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański
- przewodniczący Komisji

dr hab. Barbara Zdzisińska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- sekretarz Komisji

prof. Mieczysława Boguś – Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie
- recenzent

prof. Henryka Długońska – Uniwersytet Łódzki
- recenzent

prof. Janusz Szczodrak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- recenzent

dr hab. Cezary Tkaczuk – Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
- członek

dr hab. Teresa Urbanik–Sypniewska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 26 marca 2014 roku.

 

dr Rafał Gosik - adiunkt w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy: "Morphology of larval and pupal stages of selected species of Bagoinae THOMSON, 1895 with comments on their biology and taxonomy"
Recenzenci:

prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka – Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Stanisław Knutelski - Zakład Entomologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Mieczysław Mazur – Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

prof. dr hab. Dariusz Tarnawski - Zakład Biologii Ewolucji i Ochrony Bezkręgowcó Uniwersytetu Wrocławskiego

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

 

 

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

mgr Kinga Stanisławek - absolwentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy: "Morfologia porównawcza drugiego stadium larw wciornastków z rodzaju Haplothrips (Amyot & Serville, 1843) (Thysanoptera, Phlaeothripidae) występujących w Polsce"
Promotor: dr hab. Lech Lechowski – Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Bożena Łagowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Wacław Wojciechowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

 

 mgr Dorota Sałapa - absolwentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy: "Ustalenie powiązań filogenetycznych wybranych taksonów z Paederinae (Coleoptera; Staphylinidae) na podstawie cech morfologicznych larw oraz badań molekularnych"
Promotor: prof. dr hab. Bernard Staniec – Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Recenzenci:

dr hab. inź. Edward Baraniak prof. nadzw. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Marek Bunalski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 19 lutego 2014 roku.

 

mgr Justyna Tracz - asystent w Zakładzie Geobotaniki Instytutu Biologii i Biochemiii UMCS

Temat rozprawy: "Tendencje zmian borów jodłowych na Roztoczu Środkowym i Południowym "
Promotor: dr hab. Bogdan Lorens prof. nadzw. – Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Recenzenci:

dr hab. Leszek Kucharski prof. nadzw. – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Jan M. Matuszkiewicz – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 roku.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska