Loading...

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Sałapy

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają,
że w dniu 19 lutego 2014 r. o godz. 9.00 w sali audytoryjnej w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Doroty Sałapy – absolwentki studiów doktoranckich z biologii

Temat pracy: Ustalenie powiązań filogenetycznych wybranych taksonów z Paederinae (Coleoptera; Staphylinidae) na podstawie cech morfologicznych larw oraz badań molekularnych
Promotor: prof. dr hab. Bernard Staniec – Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Recenzenci:

 dr hab. inź. Edward Baraniak prof. nadzw. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Marek Bunalski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska