Loading...

Zmarł dr hab. WALDEMAR MAKSYMIEC

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 24 marca 2014 roku w wieku 54 lat zmarł

Ś.P.
dr hab. Waldemar Maksymiec

Kierownik Zakładu Fizjologii Roślin Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Urodził się w 1960 roku w Tarnogrodzie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a w 1979 roku liceum ogólnokształcące w Biłgoraju. Studia wyższe na kierunku biologia ukończył w 1984 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, podejmując w tym samym roku pracę w Zakładzie Fizjologii Roślin na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk biologicznych otrzymał w 1993 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych uzyskał w 2007 roku. Wniosek o nadanie Mu tytułu profesora nauk biologicznych został przekazany w marcu 2014 roku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

W październiku 2009 roku dr hab. Waldemar Maksymiec objął funkcję kierownika Zakładu Fizjologii Roślin w Instytucie Biologii i Biochemii UMCS. Od listopada 2013 roku był również zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie.

Zainteresowania naukowe dr. hab. Waldemara Maksymca związane były z budową i funkcjonowaniem aparatu fotosyntetycznego oraz z badaniami roli substancji sygnałowych w oddziaływaniu metali ciężkich na rośliny wyższe. Interesował się również ziołolecznictwem oraz rolą i praktycznym wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych w procesach wzrostowych komórek nowotworowych.

Za działalność naukową był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora, nagrodą Wydziału Nauk Biologicznych PAN, Sekretarza Naukowego PAN, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uroczystości żałobne rozpoczną się 25 marca 2014 roku o godzinie 15.00 w Kościele Parafialnym w Goraju

Dziekan, Rada Wydziału i pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska