Loading...

Postępowanie habilitacyjne dr Agaty Wołczańskiej - adiunkta Zakładu Botaniki i Mykologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Dr Agata Wołczańska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Agata Wołczańska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

14.02.2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

26.03.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

07.04.2014 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
w poniższym składzie:

1.

przewodniczący komisji

prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański
2.

sekretarz komisji

dr hab. Krystyna Winiarczyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3.

recenzent

prof. Małgorzata Mańka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4.

recenzent

dr hab. Janusz Łuszczyński - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
5.

recenzent

prof. Bożenna Czarnecka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6.

członek komisji

dr hab. Małgorzata Schollenberger - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
7

członek komisji

prof. Bernard Staniec - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

03.06.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej (wideokonferencja).

23.06.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Agacie Wołczańskiej.

 

w załączeniu:

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej dr Marioli Andrejko
  • Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
ZałącznikWielkość
Agata Wołczańska_wniosek.pdf424.99 KB
Agata Wołczańska_autoreferat.pdf1.95 MB
Uchwała RW.pdf106.82 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska